ĐUA TOP CHUỖI

HỆ THỐNG LIÊN TỤC PHÁT CODE NGẪU NHIÊN - MIỄN PHÍ MỖI 10-15P TẠI GROUP TELEGRAM

ĐUA TOP THẮNG TUẦN

HẠNGNICKNAMECHUỖITỔNG CƯỢCPHẦN THƯỞNG
NO1
binhd****
12
23,732,229đ
300,000đ
NO2
anhba****
10
6,027,907đ
200,000đ
NO3
hung1****
10
5,051,331đ
100,000đ
NO4
locto****
9
726,923,038đ
70,000đ
NO5
baoth****
9
87,634,400đ
30,000đ

ĐUA TOP THUA TUẦN

HẠNGNICKNAMECHUỖITỔNG CƯỢCPHẦN THƯỞNG
NO1
ganht****
24
882,020đ
300,000đ
NO2
kienl****
14
12,062,632đ
200,000đ
NO3
dungb****
14
8,538,564đ
100,000đ
NO4
thema****
14
2,974,034đ
70,000đ
NO5
linhl****
14
2,620,112đ
30,000đ

- PHẦN THƯỞNG TOP CHUỖI SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO 23:55 CUỐI TUẦN .